no-img
ایران لابی (فروشگاه فایل)

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات - ایران لابی (فروشگاه فایل)


ایران لابی (فروشگاه فایل)

ادامه مطلب

ZIP
بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات
zip
دسامبر 24, 2017

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات


بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات, بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات,مقاله سود پيش بيني شده,مبانی نظری سود پيش بيني شده,تحقیق قيمت سهام و حجم معاملات,مبانی نظری حجم معاملات

دانلود بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

حسابداری

—————————————–

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های سایت مشکلی داشتید به صورت آنلاین و 24 ساعته از طریق تلگرام با شماره 09214087336   در ارتباط باشید سریع بررسی و رفع مشکل میگردد. با تشکر

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

بررسي-رابطه-اعلان-تعديل-سود-پيش-بيني-شده-هرسهم-با-قيمت-سهام-و-حجم-معاملات

تحقیق حاضر با عنوان  بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات   از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 153صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده

در اين پژوهش رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم با قيمت سهام و حجم مبادلات مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد بررسی شامل294مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های 1384 تا 1388 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 بخش مجزا انجام شده است. در بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي از اعلان تعديل سود پيش بيني شده هر سهم پرداخته شدكه در دوره رويداد و دوره برآورد وقفه معاملاتي نداشته اند. در اين بخش بازده غيرعادي از کسر بازده بازار از بازده واقعي سهم بدست مي آيد. در بخش دوم به تجزيه و تحليل تمامي موارد اعلان پرداخته شد، با اين تفاوت كه براي بدست آوردن بازده غيرعادي از روش مدل بازار استفاده گردید. در بخش سوم نيز تمامي موارد اعلان مورد آزمون قرار گرفتند. در اين بخش بازده غير عادي از اختلاف ميانگين بازده در دوره برآورد با بازده واقعي سهم بدست مي آيد. نتايج آزمون هاي بخش اول نشان مي دهد که اعلان تعديل سود پيش بيني شده برای کل موارد اعلان تعديل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثير گذار بوده است اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثيري بر قيمت سهام ندارد. نتايج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان مي دهند که اعلان تعديل سود پيش بيني شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعديل مثبت و موارد تعديل منفي) بر قيمت سهام تاثير دارد.

مقدمه
طي دو دهه ي اخير آگاهي فزايندهاي در باب لزوم خصوصي سازي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شکل گرفته است. توسعه ي بازار سرمايه از معدود برنامه هاي اقتصادي دولت است که اکثر نظريه پردازان آن را از راهکارهاي گذار به سمت يک اقتصاد توسعه يافته ميدانند. بازار را مي توان مکانيسمي براي تخصيص بهينه ي منابع از طريق عرضه و تقاضا معرفي نمود و بازار سرمايه را مي توان محلي براي تجميع پس اندازهاي کوچک به منظور تامين مالي پروژهه اي بزرگ دانست. يکي از ارکان اصلي بازار سرمايه، سرمايه گذاران مي باشند که به خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازند و در اين معاملات به دنبال کسب سود مي باشند. اين سود در دو بخش حاصل مي شود، بخش اول مربوط به سود اعلام  شده ي هر سهم مي باشد و بخش دوم سود حاصل از افزايش قيمت سهام است. يکي از معيارهاي اصلي و مورد توجه سرمايه گذاران براي حصول به هدف فوق، سود پيشبيني شدهي هر سهم مي باشد. سود پيش بيني شدهي هر سهم معمولا در ابتداي سال مالي اعلام ميشود و ممکن است طي سال و به دليل تغييراتي که در مباني پيش بيني به وجود آمده است دچار تغيير (تعديل) شود. در اين پژوهش به بررسي اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام و حجم دادوستد سهام  پرداخته مي شود.


فهرست مطالب

فصل اول:کليات1
1-1- مقدمه2
1-2-بيان موضوع3
1-3-هدف5
1-4-فرضيه ها5
1-5-قلمرو6
1-6-جامعه و نمونه6
1-7-آزمون فرضيه ها7
1-8-واژه ها و اصطلاحات کليدي8
1-9-فصل هاي بعدي9
فصل دوم:ادبيات10
بخش اول : مباني نظري پژوهش11
2-1-مقدمه11
2-2- کارايي بازار12
2-2-1-مفهوم بازار کارا12
2-2-2- تاثير فرضيه ي بازار کارا بر حسابداري مالي13
2-3-سود13
2-3-1-مفهوم سود13
2-4-پيش بيني15
2-4-1- اطلاعات پيش بيني15
2-4-2- پيش بيني سود16
2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ويژگي هاي پيش بيني هاي سود17
2-5-تعديل در سود پيش بيني شده22
2-5-1- دلايل تعديل در سود پيش بيني شده22
2-5-2- نقش تعديل سود هر سهم پيش بيني شده در معاملات سهام24
2-6-انجام پژوهش هاي رويدادي در يك بازار سهام كوچك25
2-7- مدل بازار28
بخش دوم : پيشينه ي پژوهش31
2-8- مقدمه31
2-9- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور31
2-10- پژوهش هاي انجام شده در ايران39
2-11- چارچوب نظري پژوهش48
فصل سوم:روش شناسی50
3-1- مقدمه51
3-2- فرضيه ها52
3-3- داده ها53
3-4- قلمرو53
3-5- روش جمع آوري و منابع اطلاعات54
3-6- نحوه ي محاسبه ي متغيرها54
3-7- آزمون فرضيه ها57
3-7-1- آزمون فرضيه در بخش اول61
3-7-1-1-آزمون حجم62
3-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام63
3-7-1-3- آزمون هاي آماري65
3-7-2- آزمون فرضيه در بخش دوم67
3-7-3- آزمون فرضيه در بخش سوم72
3-8- خلاصه ي فصل سوم72
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها73
4-1- مقدمه74
4-2- بخش اول: تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعديل شده ي بازار)76
4-2-1- آمار توصيفي76
4-2-2- آزمون فرضيه ها77
4-2-2-1- آزمون اثر اعلان تعديل سود بر حجم معاملات سهام77
4-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام80
4-3- بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل بازار92
4-3-1- آمار توصيفي92
4-3-2- آزمون فرضيه در بخش دوم96
4-4- بخش سوم : تجزيه و تحليل داده هابر اساس روش بازده ميانگين تعديل شده101
4-4-1-آمار توصيفي102
4-4-2- آزمون فرضيه در بخش سوم102
4-5- خلاصه ي فصل چهارم105
فصل پنجم:نتيجه گيری و پيشنهادها106
5-1- مقدمه107
5-2- خلاصه ي موضوع و روش پژوهش107
5-3- خلاصه ي يافته هاي پژوهش108
5-3-1- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش اول109
5-3-2- خلاصه ي يافته هاي پژوهش در بخش دوم و سوم109
5-4- تحليل يافته هاي پژوهش و مقايسه با يافته هاي ديگران110
5-5- نتيجه گيري111
5-6- محدوديت هاي پژوهش112
5-7- پيشنهادها113
5-7-1- پيشنهاد برخاسته از پژوهش113
5-7-2- پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي113
5-8- خلاصه ي فصل پنجم114
منابع فارسي115
منابع انگليسي118
پيوست (الف):فهرست شرکت هاي نمونه ي پژوهش119
جدول (الف-1):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش اول )) پژوهش119
جدول (الف-2):فهرست شرکت هاي نمونه ي (( بخش دوم و سوم )) پژوهش124
پيوست (ب): نتايج حاصل از آزمون هاي حجم معاملات و قيمت سهام در بخش اول134
پيوست(پ). خروجي هاي آماري مربوط به بخش اول139


دانلود فایل

 

 موضوعات :
حسابداری

درباره نویسنده

iranlabi.ir 10716 نوشته در ایران لابی (فروشگاه فایل) دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *