no-img
ایران لابی (فروشگاه فایل)

بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها - ایران لابی (فروشگاه فایل)


ایران لابی (فروشگاه فایل)

ادامه مطلب

ZIP
بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها
zip
دسامبر 24, 2017

بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها


بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها, بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها,اهمیت و تعریف پیش بینی فروش,روش های پیش بینی فروش,انگيزه های مديريت سود,انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه,مبانی نظری چسبندگی هزینه ها ,دلایل چسبندگی هزینه ها

دانلود بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

حسابداری

—————————————–

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های سایت مشکلی داشتید به صورت آنلاین و 24 ساعته از طریق تلگرام با شماره 09214087336   در ارتباط باشید سریع بررسی و رفع مشکل میگردد. با تشکر

بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

بررسی-اثر-تعدیل-کننده-تغییرات-فروش-دوره-های-قبل-بر-رفتار-نامتقارن-هزینه-ها

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه
آگاهي از چگونگي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميم گيري مديران درخصوص برنامه ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است) نمازی و دوانی پور 1389).
در مرحله برنامه ريزي مديران به اطلاعات مربوط به هزينه ها جهت پيش بيني هزينه هاي آتي نياز دارند. با توجه به آن که تغييرات هزينه هاي آتي را مي توان در ارتباط با تغييرات درآمد فروش تعيين کرد با مشخص شدن اين ارتباط مي توان ميزان هزينه ها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پيش بيني کرد. بنابراين تحليل ارتباط درآمد فروش با هزينه هاي يک شرکت ضروري به نظر مي رسد.
در مدل هاي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند؛ به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات )افزايش يا كاهش ( در حجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزايش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. چنين رفتار هزينه ها را ‘چسبندگي هزينه ها ‘  مي ناميم. چسبندگي هزينه ها يكي از ويژگيهاي رفتار هزينه ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت است و بيانگر آن است كه بزرگي افزايش در هزينه ها هنگام افزايش سطح فعاليت، بيشتر از بزرگي كاهش هزينه ها در هنگام كاهش در سطح فعاليت است.
بنابراین در پژوهش حاضر ‘ اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نا متقارن هزینه ها ‘ مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل به کلیات تحقیق می پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان می شوند. سپس به ترتیب:  مدل , روش ,جامعه آماری , روش گردآوری اطلاعات , روش تجزیه و تحلیل اطلاعات , قلمرو و تعریف متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. و در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1مقدمه    2
1-2 بیان مساله تحقیق     3
1-3 ضرورت انجام تحقیق     4
1-4 هدفهای تحقیق     5
1-5 فرضیه های تحقیق    5
1-6 مدل پایه چسبندگي    5
1-7 تبیین فرضیه های تحقیق    6
1-8- روش تحقیق    9
1-9- قلمرو تحقیق    9
1-10- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    10
1-11- روش گرد آوری اطلاعات     10
1-12-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     10
1-13- متغیرها و واژه های کلیدی     11
1-14- ساختار پایان‌نامه    12
فصل دوم: الف) مبانی نظری، ب) پیشینه تحقیق    13
2-1-  مقدمه    14
2-2 – پیش بینی فروش    14
2-2-1-  اهمیت و تعریف پیش بینی فروش    14
2 -2 -2 – روش های پیش بینی فروش    18
2- 3 – مديريت سود    18
2 -3 -1- تعریف مدیریت سود    18
2-3-2 – انگيزه های مديريت سود    20
2-4- فرضيه تصميمات سنجيده مدیران    24
2-5 – تأثير پيش بيني مديريت بر چسبندگي هزينه ها    25
2-6- تصمیمگیری و کنترل    26
2-7- طراحی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی    28
2-8- تعریف هزینه    29
2-8-1- ماهیت هزینه ها    30
2-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها    30
2-8-3- هزینه های تولیدی    31
2-8-4- هزینه غیر تولید    31
2-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان    32
2-8-6- محرک های هزینه    33
2-9- رفتار هزینه    33
2-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه    34
2-9-2 – انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه    35
2-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها    36
2-10-1- چسبندگی هزینه ها    36
2-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه    38
2-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران    38
2-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران    39
2-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی    40
2-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها    40
2-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه    41
2-11 – پیشینه  تحقیق    42
2-11-1- تحقیق خارجی    42
2-11-2- تحقیق های داخلی    49
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    52
3-1  مقدمه    53
3-2  روش تحقیق    54
3-3  قلمرو تحقیق    55
3-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق    55
3-5 ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق    58
3-6 فرضیه های تحقیق    58
3-7 مدل ها و متغیرهای تحقیق    59
3-8 روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات    61
3-8-1 روش داده های پانل    61
3-8-2 روش اثراث ثابت    63
3-8-3 روش اثرات تصادفی    63
3-8-4 آزمون چاو یا F لیمر    64
3-8-5 آزمون هاسمن    65
3-8-6 آزمون معنی دار بودن مدل    66
3-8-7 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق    67
3-8-8 آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی    67
3-8-9 فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها    68
3-8-10 فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل    68
3-8-11 فرض مستقل بودن باقیمانده ها    69
3-8-12 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها    69
3-8-13 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها    71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    72
4-1  مقدمه    73
4-2  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    73
4-3  آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق    76
4-4  بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق    78
4-5  بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق    79
4-6  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق    80
4-6-1   نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق    80
4-6-2   نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق    83
4-6-3   نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم تحقيق    87
4-7  خلاصه فصل    91
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث  و پیشنهادات    92
5-1- مقدمه    93
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها    94
5-2-1  نتایج فرضیه اول    94
5-2-2  نتایج فرضیه دوم    95
5-2-3  نتایج فرضیه سوم    95
5-3 بحث ونتیجه گیری کلی    96
5-4 بررسی تطبیقی  یافته های تحقیق    97
5-5 پیشنهادها    98
5-5-1 پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق    98
5-5-2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی    98
منابع و مآخذ    99
پیوست ها    102

دانلود فایل

 

 موضوعات :
حسابداری

درباره نویسنده

iranlabi.ir 10716 نوشته در ایران لابی (فروشگاه فایل) دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *