no-img
ایران لابی (فروشگاه فایل)

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت - ایران لابی (فروشگاه فایل)


ایران لابی (فروشگاه فایل)

ادامه مطلب

ZIP
بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
zip
دسامبر 24, 2017

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت


بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت,مدیریت سود,عدم تقارن اطلاعاتی,مراحل چرخه عمر شرکت,ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

دانلود بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

حسابداری

—————————————–

 در صورتی که در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل های سایت مشکلی داشتید به صورت آنلاین و 24 ساعته از طریق تلگرام با شماره 09214087336   در ارتباط باشید سریع بررسی و رفع مشکل میگردد. با تشکر

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

بررسی-ارتباط-بین-مدیریت-سود-و-عدم-تقارن-اطلاعاتی-در-طی-مراحل-چرخه-عمر-شرکت

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چيانگ و وكينتاش 1986 براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفكيك شركت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير:  رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت

مقدمه
       گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.

فهرست مطالب
                                                    صفحه
    چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1)مقدمه    3
1-2) بیان مسئله    3
1-3) ضرورت انجام پژوهش    6
1-4) اهداف پژوهش    6
1-5) فرضیه‌های پژوهش    7
1-6) روش پژوهش    6
1-7) قلمرو پژوهش    7
1-8) جامعه و نمونه آماری    7
1-9) روش گردآوری اطلاعات    7
1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات    8
1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش    8
1-12) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش
2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11
2-1-1) مقدمه    11
2-1-2) مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………… 11
2-1-3) تاریخچه مدیریت سود    12
2-1-4) نظریه‌های مدیریت سود    13
2-1-5) تعریف مدیریت سود    17
2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود    18
2-1-7) انواع مدیریت سود    21
2-1-8) انگیزه‌های مدیریت سود    23
2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر    24
2-1-8-2) طرح‌های پاداش مدیران    24
2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران    25
2-1-8-4) هزینه‌های سیاسی    25
2-1-8-5) انگیزه‌های مالیاتی    26
2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی    26
2-1-8-7) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی    27
2-1-8-8) اندازه شرکت    27
2-1-8-9) ساختار مالکیت    28
2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF)    28
2-1-8-11) سایر محرکها    29
2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود    29
2-1-9-1) دیدگاه موافقان    29
2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30
2-1-10) ابزارهای مدیریت سود    30
2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء    32
2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33

2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38
2-2-1) مقدمه    38
2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی    39
2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40
2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی    42
2-2-4-1) گزینش نادرست    43
2-2-4-1-1) غربال کردن    44
2-2-4-1-2) علامت دادن    45
2-2-4-2) خطر اخلاقی    45
2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی    46
2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار    48
2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه)    48
2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….49
2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام    49
2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام    50
2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش    50
2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53
2-3-1) مقدمه    53
2-3-2) چرخه عمر شرکت    54
2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54
2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور    55
2-3-3-2) مرحله رشد    55
2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ    56
2-3-3-4) مرحله افول یا سکون    56
2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت :    57
2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه    78
3-2) روش پژوهش    78
3-3) فرضیه‌های پژوهش    78
3-4) مدل مفهومی پژوهش    79
3-5) جامعه و نمونه آماری    79
3-6) قلمرو پژوهش    80
3-7) روش گردآوری اطلاعات    80
3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها    80
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها    87
3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه    90
4-2) یافته‌های توصيفی    91
4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش    95
4–4) آزمون ضریب همبستگی    96
4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش    97
4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن    97
4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش    99
4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش    100
4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش    100
4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش    102
4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش    103
4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش    105
4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش    107
4-10) خلاصه فصل چهارم    108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1) مقدمه    110
5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش    110
5-3)بحث و نتیجه گیری    111
5–4) محدودیتهای پژوهش    112
5–5) پیشنهادهای پژوهش    113
5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش    113
5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی    114
منابع    116
پیوست    121

دانلود فایل

 

 موضوعات :
حسابداری

درباره نویسنده

iranlabi.ir 10716 نوشته در ایران لابی (فروشگاه فایل) دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *